Available courses

Deze cursus werd ontwikkeld om lokale besturen toe te laten om vlot en effectief een open data programma uit te rollen. De concepten uit het open data handboek worden hier tastbaar gemaakt en toegepast op de lokale context.

Deze cursus is geenszins bedoeld voor experten, maar raakt wel aan al de belangrijkste topics die noodzakelijk zijn om een duurzaam databeleid op te zetten. Verdere verdieping is mogelijk door de aangereikte bronnen te raadplegen.

Deze cursus kadert in het Open Data Instrumentarion van het Smart Flanders programma en werd uitgewerkt in samenwerking met imec.